תרגיל ירי טילים

בדיקות שיניים כיתות ג'-ו'

הפסקה פעילה

תנועת ה"צופים"

בדיקות שיניים א'-ג'

סיור ופעילות

ב"גן המדע" כיתות ג'

הדרכה בנושא בריאות השן

כיתות ד'

שכבה ב' סיור אתר הפרדסנות

הדרכה בנושא בריאות השן

כיתות ה'

סיור בבית הנשיא חיים ויצמן

כיתות ד'5, ד' 6

הפסקה יצירתית

הדרכה בנושא בריאות השן כיתה ג'

הפסקת מחשבים

הפסקה ספורטיבית

מפעל שחייה כיתות ה' עד 11/11/19

סיור בבית הנשיא חיים ויצמן

כיתות ד'1,2,3,4