בית ספר להורים

כיתה א'3 סיור חווה חקלאית

הפסקה יצירתית

הפסקה ספורטיבית

הפסקת מחשבים

בית ספר להורים

הפסקה יצירתית

הפסקה ספורטיבית

הפסקת מחשבים

הצגה שכבת ה'+ו'

"התשמע קולי"

בית ספר להורים

הפסקה פעילה

תנועת ה"צופים"

הפסקה יצירתית

הפסקה ספורטיבית

הפסקת מחשבים

הפסקה ספורטיבית

הפסקת מחשבים